“มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน”

“มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน”

๒ มิ.ย. เชิญร่วมงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” ตอน “รู้ ตื่น เบิกบาน” “การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง” พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า..... “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า “การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง” เพราะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย...