ข่าวสาร

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557

หนาวนี้ใครไม่รู้จะไปที่ไหน ผมแนะนำเตรียมตัวขึ้นเหนือไปสัมผัสลมหนาวกันที่เชียงใหม่กัน พร้อมไปเดินดูงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23" มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสืบสานประเพณีดีงานของท้องถิ่น พร้อมร่วมชมขบวนโคมยี่เป็งที่สวยงามตระการตา เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลยี่เป็งล้านนา หรือเทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. จะมีการเริ่มแห่ขบวนจากข่วงประตูท่าแพเข้าสู่ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ โดยจัดรถขบวนแห่ภายใต้แนวคิด "โคมสายถวายเกศแก้วจุฬามณีเพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น ดั้งเดิมที่งดงาม" ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของขบวนโคมตลอดเส้นทาง พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

ประเพณียี่เป็ง