งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557

หนาวนี้ใครไม่รู้จะไปที่ไหน ผมแนะนำเตรียมตัวขึ้นเหนือไปสัมผัสลมหนาวกันที่เชียงใหม่กัน พร้อมไปเดินดูงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23" ...