ทำไมต้องแมจิค รูทส์

มุ่งเน้นงานบริการ

ทางเราได้ให้ความสำคัญกับการอบรมที่เกี่ยวกับเรื่องงานบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคคลากรในทุกระดับชั้น จากการเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการอบรมนี้เอง จึงมีผลทำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเต็มใจและยินดีให้บริการและใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ใส่ใจความปลอดภัย

ทางเราได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพรถบัสและรถตู้โดยสารทุกคันโดยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น ฆ้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสนองนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

ตอบสนองความพึงพอใจ

ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าด้วยความจริงใจ ดูแลเอาใจใส่ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และความประทับใจไม่รู้ลืมด้วยคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะยานพาหนะทุกคันที่มีมาตรฐานการปลอดภัย เป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ
รถบัส

บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด มีรถบัสโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางให้บริการหลายขนาด ดังต่อไปนี้

  • รถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง
  • รถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง
  • รถมินิบัสปรับอากาศ

รายละเอียดรถบัส ขอใบเสนอราคา
รถบัส

บริษัท แมจิค รูทส์ จำกัด มีรถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางให้บริการหลายขนาด ดังต่อไปนี้

  • รถตู้ปรับอากาศ commuter หลังคาสูง 15 ที่นั่ง
  • รถตู้ปรับอากาศ commuter หลังคาสูง 10 ที่นั่ง

รายละเอียดรถตู้ ขอใบเสนอราคา

กิจกรรม

ลูกค้าของเรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ‎
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
irpc
การไฟฟ้านครหลวง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บริษัท แมจิค รูทส์บริการให้เช่า รถบัส รถทัวร์ รถบัสปรับอากาศ VIP ขนาด 40-50 ที่นั่ง และ 21 ที่นั่ง รถตู้โดยสารปรับอากาศ VIP 10-15 ที่นั่ง สำหรับท่องเที่ยว สัมมนา กิจกรรมรับน้อง รับ-ส่ง พนักงานบริษัทและโรงงานโรงเรียน ดูงาน ทัศนาจร ทัศนศึกษาออกค่ายอาสา รถบัสปรับอากาศ ให้บริการทั้งทัวร์คนไทยและชาวต่างชาติเป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นรถที่นั่งสบายและปลอดภัย